جرم دندان

جرم دندان

دهان انسان پر از باکتری است. این باکتری ها به همراه مخاط دهان و سایر اجزای موجود در آن، باعث تشکیل یک لایه چسبنده و بدون رنگ بر روی دندان ها به نام «پلاک» می شوند.شما می توانید از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن برای خلاص شدن از دست این پلاک ها استفاده نمایید. به هر حال، پاک نشدن پلاک از روی دندان ها می تواند به سفت شدن آن و تشکیل جرم دندان منجر شود و این مشکل را نمی توان فقط با مسواک زدن درمان کرد. در این شرایط فقط جرم گیری حرفه ای دندان ها توسط دندان پزشک می تواند جرم تشکیل شده بر روی دندان ها را حذف کند.