معرفی دکتر افشین دانش

معرفی

دکتر دانش با داشتن مدرک معتبر از انجمن علمی پریودونتولوژی ایران و ایمپنتولوژیست از دانشگاه UCLA آمریکا با همکاری متخصصین جراح فک و صورت و پریودونتولوژیست با گذاشتن تعداد زیادی ایمپلنت موفق پروتز ثابت و متحرک بر پایه ایمپلنت در این امر گامی موثر برای کسانی که بهترین ها را می خواهند برداشته اند.

فرم ارتباط مستقیم با دکتر دانش